Kortare reflektioner

190408 tisdag

När jag började i medial- och healingträning 2011, var min högsta dröm att få certifikat i dessa färdigheter. 2013 fick jag det första och sedan två till. När jag startade mitt företag var det viktigt för mig att visa upp dem. Visa att någon har sagt att jag kan och att jag kan det tillräckligt bra för att jobba med det. 
Det var då.
Jag har förändrats.
De finns i mitt andliga CV men jag behöver inte visa upp dem, bevisa något längre. Det är inte därför mina klienter väljer att komma till mig, för att titta på mina kursintyg. 
Jag tackar mina certifikat för att de gav mig den trygghet jag en gång sökte. Jag tackar mig själv för att jag var uthållig och inte gav upp min dröm.
Nu är det dags att göra plats för annat att visa upp.
Jag är jag och jag gör på mitt sätt från 3D till 5D ❤️